แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 14/2564   8 เม.ย. 64 59
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 13/2564   5 เม.ย. 64 50
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 12/2564   18 มี.ค. 64 39
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 11/2564   16 มี.ค. 64 44
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 10/2564   1 มี.ค. 64 41
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 8/2564   27 ม.ค. 64 44
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 7/2564   20 ม.ค. 64 40
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6/2564   8 ม.ค. 64 40
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5/2564   7 ธ.ค. 63 36
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564   18 พ.ย. 63 32
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564   13 พ.ย. 63 33
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   12 พ.ย. 63 35